Hvem er vi

Gruppen  ”DYRELIV” er en udstillingsgruppe, der består af medlemmer, hvis tilbagevendende motiver er dyr i al deres mangfoldighed.

Gruppens 10 medlemmer fortolker temaet  ”DYR” bredt, hvilket vil sige, at de tilsammen udtrykker sig i mange materialer og teknikker.

Via  bredden og intensiteten i deres værker opstår der en udtryksmæssig gennemslagskraft, som giver seværdige udstillinger til stor oplevelse for den besøgende.

Netop i en verden, hvor biodiversiteten mindskes dag for dag, er det vigtigt at skabe en poetisk bevidsthed om disse ”Parallelle Liv”

Alle medlemmerne af ”DYRELIV” er professionelt arbejdende kunstnere og medlemmer af så forskellige forbund som: Billedkunstnernes Forbund, Danske Kunsthåndværkere, Dansk Billedhuggersamfund – Kunstnersamfundet, Danske Billedkunstneres Fagforening, Kvindelige Kunstneres Samfund og Tegnerforbundet af 1919

Dyreliv har tidligere udstillet i Æglageret i Holbæk, Gimsinghoved Kunst og Kulturcenter i Struer, Dronninglund Kunst og Kulturcenter, Pakhuset Nykøbing Sjælland, GangGalleriet i Farum Kulturhus, Annaborg i Hillerød, Kunstbygningen Tinghuset Ebeltoft samt Det gamle Rådhus Thisted.
Gjethuset i Frederiksværk og GALLERI ESK I Ørsted

Vedtægter for udstillingsgruppen ” Dyreliv”
Stiftet 2012

§ 1     Foreningens navn er ” Dyreliv”
§ 2     Foreningens hjemsted er Danmark
§ 3     Foreningen optager professionelle malere, billedhuggere, grafikere
og kunsthåndværkere der arbejder med dyret som tema
§ 4     Foreningens formål er at lave fællesudstillinger med dyret som tema
§ 5     Det skal være muligt at melde til og fra til de enkelte udstillinger
§ 6     Hvis et medlem ønsker at gå ud af foreningen, har vedkommende ingen krav
på andel i foreningens værdier, kasse eller formue.
§ 7     Ved ophævelse af foreningen kræves enstemmighed, og foreningens værdier
overdrages til humanitære formål.
§ 8     Medlemskontingentet fastsættes en gang årligt på generalforsamlingen.
Beløbet skal være indbetalt senest 1. Oktober.
§ 9     I tilfælde af en udstillings underskud pålignes dette de medlemmer ligeligt,
der deltager i den pågældende udstilling.
§ 10    Enhver forsikring af de indsendte arbejder påhviler indsenderen selv,
medmindre udstillingsstedet har en forsikring.
§ 11    Udstillerne kan ikke stille fordringer angående anbringelse af deres værker
på udstillingen .Opsætning af udstillingen varetages af et udstillingsudvalg
§ 12    Hvert år inden udgangen af september afholdes generalforsamling, med valg
af formand og bestyrelse. Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand,
og kasserer. Kassereren aflægger regnskab på efterfølgende
generalforsamling.
§ 13    Der skal indkaldes til generalforsamling og andre møder med varsel mindst 14
dage før. Dagsorden skal følge med indkaldelse. Forslag til dagsorden
indsendes senest 14 dage før generalforsamlingen.
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
Såfremt 1/3 af medlemmerne kræver det, skal der indenfor 1 måned holdes
ekstraordinær generalforsamling.
§ 14   Afstemning skal afgives skriftligt eller ved personligt fremmøde. Over 50% af
foreningens medlemmer skal være fremmødt eller have afgivet skriftlig
stemme for at generalforsamlingen er beslutningsdygtig.

CVR Nr.  34556067

København d. 27. August 2012