Anne Gyrite Schütt

Maler og tegner

T:   33 14 44 39
M: 40 89 86 29
annegyrite@mac.com
www.annegyriteschutt.dk

Det levende aspekt, hos mennesker og dyr har altid fascineret mig  – og jeg ser netop dette, som det essentielle i mit kunstudtryk.
Dette uhåndgribelige ved det levende på billedefladen, der før stregen, var gold og flad, men som nu efter kunstners møde med lærredet, er forvandlet, ubegribeligt.

Teknisk søger jeg spændingfeltet mellem det rå og skitseagtige til det blide og mere gennemarbejde for at opnå dynamik og bevægelse.
Noget, jeg ikke kan sætte ord på, men mærke i spidsen af penslen.
Ideen eller konceptet i sig selv gør ikke maleriet. -Og kan kun være underordnet på selve lærredet, selvom det kan være overordnet i sind og drive.  Ellers risikerer maleriet kun at være reduceret til et nødvendigt og tørt medie, som kun udstråler den mentale ide´og ikke sanselighed og visuelle rigdom.
Maleriet er først og fremmest maleri. Skal byde på maleri, excellere i at være maleri, saftigt, malerisk, og levende. For derved at udstråle netop livet mellem strøgene og/eller i strøgene.
Hvorfor ellers male?

Udførelsen er alt!

Processen er umådelig vigtig, nærværet, sanselighed og det autentiske. Fordybelsen i væsnet er mit ærinde.
Intet er ligegyldigt. Den intensitet, man lægger for dagen i sit arbejde,  dette udstråler billedet.
Hverken mere eller mindre.
Ligesom ideen eller intentionen aldrig må blive så fastlåst, at man ikke kan lade sig overvælde undervejs, og holde det levende for øje!

Anne Gyrite Schütt 2013